Double-click to start typing
Double-click to start typing

COLLEGE FOOTBALL PLAYOFFS

OSWEGO LIBERTY 15U SOFTBALL - FUNDRAISER

Payouts  For Each Game

Payouts For Each Game
Final Score
$190
Halftime
$125
1st Quarter
$50
3rd Quarter
$50

Official Grids

Entries

1. 99 Problems

2. Bob Dietz

3. Bob Dietz

4. Quinn

5. Quinn

6. JBird (share 6,7, 31, 32)

7. JBird (share 6,7, 31, 32)

8. Brooksie (share 8, 9, 33, 34)

9. Nicodude (share 8, 9, 33, 34)

10. Go Irish

11. BillWill

12. BillWill

13. Sohn/Witting

14. Marzbar

15. Witt Claw

16. EW

17. EW

18. EW

19. Jeff S

20. Foy

21. Katie Devlin

22. Katie Devlin

23. Carr

24. Carr

25. KWOT

26. 99 Problems

27. Bob Dietz

28. Bob Dietz

29. Quinn

30. Quinn

31. JBird (6, 7, 31, 32)

32. JBird (6, 7, 31, 32)

33. Brooksie (8, 9, 33, 34)

34. Nicodude (8, 9, 33, 34)

35. Go Irish

36. BillWill

37. BillWill

38. Sohn/Witting

39. Marzbar

40. Witt Claw

41. EW

42. EW

43. EW

44. BJ&TJ

45. BJ&TJ

46. Adam Quinn

47. Adam Quinn

48. Adam Quinn

49. Adam Quinn

50. Traut


51. 99 Problems

52. Bob Dietz

53. Bob Dietz

54. Quinn

55. Quinn

56. Jbird

57. Jbird

58. Brooksie

59. Nicodude

60. Go Irish

61. BillWill

62. BillWill

63. Sohn/Witting

64. Marzbar

65. Witt Claw

66. EW

67. EW

68. EW

69. Jeff S (19)

70.  Foy (20)

71. Katie Devlin

72. Katie Devlin

73. Car

74. Car

75. KWOT (25)

76. 99 Problems

77. Bob Dietz

78. Bob Dietz

79. Quinn

80. Quinn

81. Jbird

82. Jbird

83. Brooksie

84. Nicodude

85. Go Irish

86. BillWill

87. BillWill

88. Sohn/Witting

89. Marzbar

90. Witt Claw

91. EW

92. EW

93. EW

94. BJ&TJ

95. BJ&TJ

96.  Adam Quinn

97.  Adam Quinn

98.  Adam Quinn

99.  Adam Quinn

100. Traut (50)

go back to the top

Jason Leitner    |    jasonrleitner@gmail.com   |    (630) 723-1126